Δικαιολόγηση Απουσιών

ΠΡΟΣΟΧΗ (Προθεσμία έως 19 Απριλίου 2021) Διευκρινίσεις για τη δικαιολόγηση των απουσιών μαθητών/τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νοσήματα Κοινή Υπουργική Απόφαση (αριθ.  14109/ΓΔ4/05-02-2021 ΦΕΚ Β΄/ 455) Κοινή Υπουργική Απόφαση (αριθ. 43274/ΓΔ4/14-04-2021 ΦΕΚ Β΄ /1512)

"Δικαιολόγηση Απουσιών"