Θέμα:«Αξιολόγηση προσφορών για εκπαιδευτικές εκδρομές σε Θεσσαλονίκη και Σύρο»

Η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της και ο Διευθυντής του 2ου ΕΠΑΛ ΝέαςΦιλαδέλφειας αναλαμβάνει τις σχετικές διατυπώσεις και λεπτομέρειες οργάνωσης τωνεκπαιδευτικών εκδρομών. Επιλέχθηκαν τα ταξιδιωτικά γραφεία.

"Θέμα:«Αξιολόγηση προσφορών για εκπαιδευτικές εκδρομές σε Θεσσαλονίκη και Σύρο»"