Πρόγραμμα

Οι μαθητές που για τεχνικούς λόγους δεν μπορούν να συνδεθούν στο διαδίκτυο, όσον αφορά στο περιβάλλον Webex μπορούν να καλούν από σταθερό τηλέφωνο στους αριθμούς  211-990-2394 ή 211-198-1029 και στη συνέχεια να πληκτρολογούν τον κωδικό της ηλεκτρονικής τάξης του καθηγητή. Οκωδικός αυτός βρίσκεται κάτω ακριβώς από το όνομα του καθηγητή (είναι ένας δεκαψήφιος που ακολουθείται από #).Με αυτόν τον τρόπο θα συμμετέχουν στο μάθημα με ήχο, αλλά χωρίς εικόνα.

.

    Ηλεκτρονικές Αίθουσες διδασκαλίας Εκπαιδευτικών (σε Excel)

     Οδηγίες και πληροφορίες για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

    Ηλεκτρονικές Αίθουσες διδασκαλίας εκπαιδευτικών (σε Pdf)