Πρόγραμμα

Από τη Παρασκευή 16-04-2021 το σχολείο  λειτουργεί με Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (E-class και Webex)

                                        ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 19-04-2021

Παλαιότερες Ανακοινώσεις για το Πρόγραμμα(αναφορικά με την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση)

Από τη Δευτέρα 9-11-2020 και για όσο διάστημα τα σχολεία θα είναι σε αναστολή λειτουργίας το σχολείο θα λειτουργήσει με

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (E-class και Webex)

Οι μαθητές που για τεχνικούς λόγους δεν μπορούν να συνδεθούν στο διαδίκτυο, όσον αφορά στο περιβάλλον Webex μπορούν να καλούν από σταθερό τηλέφωνο στους αριθμούς  211-990-2394 ή 211-198-1029 και στη συνέχεια να πληκτρολογούν τον κωδικό της ηλεκτρονικής τάξης του καθηγητή. Οκωδικός αυτός βρίσκεται κάτω ακριβώς από το όνομα του καθηγητή (είναι ένας δεκαψήφιος που ακολουθείται από #).Με αυτόν τον τρόπο θα συμμετέχουν στο μάθημα με ήχο, αλλά χωρίς εικόνα.

     Οδηγίες και πληροφορίες για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

    Ηλεκτρονικές Αίθουσες διδασκαλίας εκπαιδευτικών (σε Pdf)

    Ηλεκτρονικές Αίθουσες διδασκαλίας Εκπαιδευτικών (σε Excel)

    Ωράριο ΕξΑΕ