Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις εξετάσεις των Σχολών Δοκίμων Λιμενοφυλάκων έως και 14/02/2024 ημέρα Τετάρτη