Προαγωγικές, Απολυτήριες και Πτυχιακές εξετάσεις

Πρόγραμμα Ειδικής Eξεταστικής Ιουνίου 2023

Πρόγραμμα Εξετάσεων Μαΐου-Ιουνίου 2023

Νομοθεσία σχετικά με τον τρόπο εξέτασης και αξιολόγησης των μαθημάτων Γραπτώς εξεταζόμενων και μη.

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΓΡΑΠΤΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ

Α ΤΑΞΗ :   ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ   ΑΛΓΕΒΡΑ  ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ  ΦΥΣΙΚΗ  ΧΗΜΕΙΑ  ΙΣΤΟΡΙΑ  ΑΓΓΛΙΚΑ

Β ΤΑΞΗ (ΓΕΝ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ):       ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ   ΑΛΓΕΒΡΑ  ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ  ΦΥΣΙΚΗ

Β ΤΑΞΗ (ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ):          ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

                                                     ΤΟΜΕΑΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

                                                     ΤΟΜΕΑΣ  ΥΓΕΙΑΣ  –  ΠΡΟΝΟΙΑΣ  –  ΕΥΕΞΙΑΣ

Γ ΤΑΞΗ (ΓΕΝ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ):       ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ   ΑΛΓΕΒΡΑ

Γ ΤΑΞΗ (ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ):  ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

                                                     ΥΠΆΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                     ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

                                                      ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

                                                      ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

 

Σχετικά σας πληροφορούμε ότι οι αιτήσεις των μαθητών θα υποβληθούν στα σχολεία που τηρούν αρχεία μέχρι την Παρασκευή 12/05/2023. Πτυχιακές εξετάσεις αποφοίτων πρώην ΤΕΛ, ΤΕΣ, ΤΕΕ, ΕΠΑΣ και Μέσων και Κατώτερων Τεχνικών Επαγγελματικών ΣχολώνDownload

Συντονισμός της εξεταστέας ύλης των «γραπτώς» εξεταζόμενων μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ .

Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ τά-
ξης των ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας
ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών