Μαθητεία σχ. έτος 2022-2023

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο 
‘Μεταλύκειακό έτος – Τάξη μαθητείας’ από τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 
2022 ώρα 13:00 έως και τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 ώρα 14:00.  Η 
αίτηση υποβάλλεται στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Παιδείας:
https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/