Εκπαιδευτικο Υλικό

1. Η Μητρική πλακέτα Motherboard -test
2. Τι Υπολογιστή Έχω
3. CPU TEST ONLINE
4. Απο δεκαδικό / κείμενο στη γλώσσα που καταλαβαίνει ο υπολογιστής
5. Ανάλυση και Σχεδιασμός Έργου.
6. Κατηγορίες Λογισμικού
7. Test Δεδομένα και Υπολογιστής
8. Δημιουργία Παιχνιδιού με Scratch. -Παράδειγμα - Παράδειγμα 2 - Παράδειγμα 3
9. Απο πηγαίο πρόγραμμα σε εκτελέσιμο - μεταγλωτιστές
10. Μνήμη -RAM , CACHE ,ΔΙΣΚΟΙ.
11. Απ' το πληκτρολόγιο...στο δυαδικό
12. Είδη Υπολογιστών.
13. Άσκηση σε spreadsheets
14. Εμφάνιση κατάληξης αρχείων σε Windows XP, 7 και Vista - Ονόματα αρχείων και επεκτάσεις ονομάτων αρχείων
15.α) Pixel -vector --- β) Παρουσιαση με διαφάνειεςγ) Διαφορές 1 -- Διαφορές 2 ---- Video tutorial gimp collage
16. App inventor πρόγραμμα ζωγραφική1 photo1 -- photo2
17. Δοκιμαστικά Δεδομένα excel - Άσκηση
18. Άσκηση Word
19. Τυφλό Σύστημα
20.Εισαγωγή στο Powerpoint
21. Εργασία. --> Λύση
22.Sketchup - Άσκηση.
23. Χριστουγεννιάτικη Κάρτα1 - Χριστουγεννιάτικη Κάρτα2 πριν Gimp
24. Animation Με Gimp tutorial 1. Tutorial 2. Tutorial 3 25. Sketchup --> Οδηγίες . Άσκηση
26. Blender - game engine
27. App Inventor Εισαγωγή .
28. Πως τρέχει ενα πρόγραμμα φτιαγμένο σε γλώσσα υψηλού επιπέδου.
29. Λεξικό Πληροφορικής
30. App Inventor photodendro
31. Παράδειγμα/ Άσκηση APP Inventor
32. Παραδείγματα App Inventor - pdf
33. Τεχνολογίες Cloud Aesop
33.1 Create video online
33.2 Photo Editor Online -Cloud
34. Google Drive - video
35. Drop Box
35.1 Drop Box Intro
36.Quiz
37. Google Drive Κουιζ - Κουιζ Χωρίς Google Drive
38.Create online songs
39. Pixelart Cloud Saas - Παραδειγμα -Combine Gifs
40.Web 1.0 Web X.0
41. Web App -Sculpt Gl
42. Κατασκευή Padlet
43. Survey Monkey - Πώς στέλνεις τη φόρμα
44. Google Docs Sharing Documents

45. AI image vreation
HTML
1. Γράφοντας html ... πως γράφω κώδικα και πως τρέχει
2. HTML 5 τα βασικά...
3. Ασκήσεις HMTL
4. CSS Παράδειγμα
5. CSS Generator

1. Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


2. Teaching english with CLIL _Marketing vocabulary -1   


3.Teaching english with CLIL _Marketing vocabulary  -2  


4. Healthcare and Nursing


5.Μάθημα Β τάξη 16/3/2020 -Νοσηλευτική


6.Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-Τάξη) | A' Τάξη Γενικά Αγγλικά


7.Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-Τάξη) | Γ' τάξη Αγγλικά Ειδικότητας-Υπάλληλοι Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό


Αγγλικά εφαρμοσμενων τεχνων (ΒΕΤ_ΓΕΤ)


unit 1


unit 1_describing shapes


unit2_describing light


unit3_describing color


unit 4 & unit 5 describing placement and style


unit 7


unit 8


unit 9_test


ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


1)Aγγλικά Υπαλλήλων Αποθήκης (Logistics)


Logistics revision_1


Logistics revision_2


Logistics definitions


2) Αγγλικά ειδικότητας :Εμπορία και διαφήμισης (Sales & marketing)


Basic marketing terms


 Marketing terms(definitions)


Market segmentation


3) Aγγλικά Υπάλληλοι Τουρισμού


Internet and other facilities


Ordering food and snack 


Ordering drinks


unit 7


unit 8


unit 10-11 all about food


Αγγλικά Yγείας Πρόνοιας 


Part A΄:εκπαιδευτικά youtube videos


The-circulatory-system


The circulatory system-video


How the Heart Works 3D Video


Blood circulation in Heart


What Is Blood Made Of?


What is blood made from


America's Blood Centers


Human Blood Types


TutorVista


Part 2_vocabulary (quizlet material)


Unit 1_hospital staff


unit 2_hospital departments


unit 3_hospital room and equipment


unit 4_parts of the body 


unit 5_blood


unit 5_blood (definitions)


unit 6_ the circulatory system (definitions)


unit 7_ the Respiratory system (definitions)


unit 8_The Digestive system 


unit 8_The Digestive system (en_def)


unit 9_Physical assessment


unit 9_Physical assessment (en_def)


unit 10_Recognizing symptoms


unit 11_Pain


unit 12_Medication


unit 12_medication (en_def)


unit 13_Licensed practical nurse


unit 2_1 Nutrition


unit 2_2 Hygiene


unit 2_3_Administering medication


First aid_vocabulary


 


Αγγλικά_ Βοηθοί Ιατρικών Εργαστηρίων (Medical laboratory assistants)


Basic microbiology terms


Unit 2_3(introductory terms)


Micro_lab_equipment


Verbs describing action in a medical lab


Blood vocabulary_u5


Blood_definitionsΤΑΞΗ Α


Adjectives describing people


Unit 1


Unit 2


Διαγράμματα Online
Ασκήσεις 1.
Ασκήσεις Δομή Ακολουθίας