Αξιολόγηση

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ - ΓΛΩΣΣΑ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Question

Question

ΑΛΓΕΒΡΑ

(-3) ^2 στο τετράγωνο

-9 + 4

-3 - (+1)

+2 * (-7)

-3 * -2

(-16) : (-4)

(+12) : (-6)

(-3) ^ 2 ----- ^ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΥΝΑΜΗ

5 ^ - 2

ΦΥΣΙΚΗ

α) Τι ονοµάζουµε ηλεκτρικό ρεύµα; Ποια είναι η µονάδα έντασης του ηλεκτρικού ρεύµατος; Με ποιο όργανο µετράµε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος και πώς το συνδέουµε στο ηλεκτρικό κύκλωµα; β) Τι ονοµάζουµε διαφορά δυναµικού ή ηλεκτρική τάση µιας ηλεκτρικής πηγής; Ποια η µονάδα µέτρησης της ηλεκτρικής τάσης; Με ποιο όργανο µετράµε την τάση στα άκρα µιας πηγής, και πώς το συνδέουµε στο ηλεκτρικό κύκλωµα;

Αντιστοιχίστε

Να υπολογίσετε τη συχνότητα παλιρροϊκών κυµάτων που έχει προκαλέσει σεισµός, αν γνωρίζετε ότι το µήκος κύµατος ήταν 150km και η ταχύτητα που διαδίδονταν στον ωκεανό ήταν 540km/h.

ΓΛΩΣΣΑ

1.Να συμπληρώσετε τα κενά με ο ή ω*

2.Να συμπληρώετε τα κενά με ι ή η

3.Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση Με βοήθησε χωρίς να έχει κανένα

Γιατί

Το φαγητό ήταν τόσο ___________ που δεν τρωγόταν

Ήταν ________ κουραστική η σημερινή μέρα.

Αποφάσισα να του πω _______ τι σκέφτομαι γι’ αυτόν.

4 Να σχηματίσετε προτάσεις με κάθε μια από τις παρακάτω λέξεις: Χάσμα, αγαθό, εποχή, δικαίωμα