Ειδικότητες

Ομάδες προσανατολισμού, τομείς και ειδικότητες

Κατά την εγγραφή σου στην Α’ τάξη καταθέτεις δήλωση, με την οποία επιλέγεις τον κύκλο μαθημάτων, τον οποίο επιθυμείς να παρακολουθήσεις:

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Α’ ΤΑΞΗ)

  • Διοίκησης και Οικονομίας
  • Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Εφαρμογών
  • Υγείας και Πρόνοιας

 Οι μαθητές στην Β’ Τάξη μπορούν να επιλέξουν όποιον Τομέα ή Ειδικότητα θέλουν ανεξάρτητα την Ομάδα Προσανατολισμού που έχουν παρακολουθήσει στην Α΄Τάξη.

ΤΟΜΕΙΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (Β’ ΤΑΞΗ)

1. Διοίκησης και Οικονομίας με ειδικότητες:

α) Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

β) Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού 

γ) Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης 

δ) Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό

2.  Υγείας Πρόνοιας

  α) Βοηθός Νοσηλευτών

  β) Βοηθός Ιατρικών και Βιολογικών    Εργαστηρίων

 γ) Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων 

3. Εφαρμοσμένων Τεχνών  

  Γραφικών Τεχνών