Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021-2022

Συμπληρωματικές προκηρύξεις διαγωνισμών για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και στις Στρατιωτικές Σχολές

pdfΔημιουργία κωδικού ασφαλείας για την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) ΕΠΑ.Λ. για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. έτους 2022.

pdfΕξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα 2022

pdfΟρισμός Εξεταστικών Κέντρων Μουσικών Μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» για εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και κατανομή υποψηφίων, έτους 2022

pdfΟρισμός Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων και κατανομή υποψηφίων έτους 2022

Οδηγίες και Πρόγραμμα Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α), ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ έτους 2022

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων του Ειδικού Μαθήματος των Αγγλικών,έτους 2022 και κατανομή των Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας σε αυτά

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων για τις πανελλαδικές εξετάσεις των υποψηφίων ΕΠΑ.Λ. έτους 2022

Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση  υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5%

 

 

 Οδηγίες ως προς την διεξαγωγή των προκαταρκτικών εξετάσεων για εισαγωγή στα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ.

Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του ΥΠΑΙΘ.    -πληροφορίες - Διόρθωση

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ - ΠΡΟΚΗΡΗΞΗ Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2022

Παράταση υποβολής Αίτησης-Δήλωσης για τις πανελλαδικές εξετάσεις μέχρι 15-12-2021

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2022

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 – ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ      

ΟΔΗΓΙΕΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για τα 3 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής ΕΠΑΛ 2022

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

    

Ενεργοποίηση Επταμελών Επιτροπών για έκδοση Πιστοποιητικού για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2022-23

Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος,στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και υγειονομικών εξετάσεων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

 

Καθορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τάξης ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2021-2022

 

Πανελλαδικές 2020-2021

 Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2021

Πρόγραμμα Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ έτους 2021

Aπό την Δευτέρα 19-7-2021 μέχρι και την Τετάρτη 28-7-2021 και ώρα 24:00, όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr

Για να δείτε την ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘ πιέστε εδώ

 

Δημιουργία κωδικού ασφαλείας για την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) ΕΠΑ.Λ. για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. έτους 2021

Εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα 2021

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Μουσικών Μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» για εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και κατανομή υποψηφίων, έτους 2021

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων και κατανομή υποψηφίων έτους 2021

Οργάνωση και τρόπος διεξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων μαθημάτων έτους 2021

Εισαγωγή σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2021-22

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΕΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΕΤΟΥΣ 2021 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι υποψήφιοιοι οποίοι δεν έχουν παραλάβει το Δελτίο Εξεταζομένου να προσέλθουν στο σχολείο να το παραλάβουν

Οδηγίες: Μέτρα προστασίας και self-test για τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Διαβίβαση προγράμματος Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων και Δελτίου Τύπου για τηνυγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ       pdfΠρόγραμμα         pdfΔελτίο Τύπου ΤΕΦΑΑ

Ορισμός της ελάχιστης και μέγιστης τιμής του συ-ντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ως προ-ϋπόθεση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-202

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ, ΑΣΥΝΟΜΙΚΕΣ ΚΛΠ) ΜΕΣΩ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑ.Λ.

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων του Ειδικού Μαθήματος των Αγγλικών, έτους 2021 και κατανομή των Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας σε  αυτά (οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ εξετάζονται στο 26ο Γενικό Λύκειο Αθηνών, οδός Μαρασλή 10, Αθήνα-10676, τηλ. 210-7247387)

Πρόγραμμα πανελλαδικών Εξετάσεων 202Α) ειδικών μαθημάτων  και  Β) πρακτικής δοκιμασίας για τα ΤΕΦΑΑ

Πρόγραμμα πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2021

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ κλπ)

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

pdfΠροκήρυξη Πυροσβεστικής

Εκδόθηκε από το ΓΕΕΘΑ η προκήρυξη για την εισαγωγή των υποψηφίων στις Στρατιωτικές Σχολές

H υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης του υποψηφίου, καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά (internet), μέσω σχετικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.asei-assy.mil.gr

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικά Αίτησης-Δικαιολογητικών θα γίνεται από την Τρίτη 18 Μαΐου και ώρα 08:00 έως την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021 και ώρα 24:00.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας (προθεσμία έως 02-06-2021 ώρα 15:00)

pdfΠροκήρυξη για την εισαγωγή στις σχολές της ΕΛΑΣ

 

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (προσοχή προθεσμία έως  και 28/05/2021 ημέρα Παρασκευή)

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Eισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

pdfΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΥΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ   ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

pdfΦΕΚ_ΚΥΑ_ΤΡΟΠΟΙΠΟΙΗΣΗΣ_ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ_ΚΑΙ_ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ_ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ_ΛΣ_ΕΛ.ΑΚΤ.pdf

Συνολικές Διορθώσεις διδακτικού βιβλίου «Ανατομία-Φυσιολογία» της Γ΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ.

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2021, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

ΦΕΚ B 897 8-3-2021 YA Εξέταση υποψηφίων με αναπηρία & ειδικές εκπαιδ. ανάγκες

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 30-03-2021)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ)  ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2021

Νέα μειωμένη διδακτέα - εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ’ τάξης των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) για το σχολικό έτος 2020-2021

Δελτίο Τύπου

Έναρξη διαδικασιών για την έκδοση Πιστοποιητικών Επταμελών Επιτροπών για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2021-22

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ( ΕΩΣ 3Ο ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ έτους 2021 

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΟΔΗΓΙΕΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

 ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ – ΕΤΟΣ 2021 ΜΑΘΗΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ / ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Μαθητή ΕΠΑΛ για τα 3 μουσικά Τμήματα με τη νέα διαδικασία εισαγωγής το έτος 2021

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 Παροράματα διδακτικού βιβλίου «Ανατομία-Φυσιολογία» της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.

Καθορισμός διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2020-2021

Δημοσίευση σε ΦΕΚ της Υπουργικής Απόφασης περί καθορισμού της διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων υποψηφίων ΕΠΑ.Λ. έτους 2021

 

 

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  2019-2020

Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2020

Πρόγραμμα και Εξεταστικά κέντρα για τις Επαναληπτικές Πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2020

 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2020

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Το σχολείο θα είναι ανοικτό και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 για την υποστήριξη της Υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου

 Ανακοίνωση βαθμών ειδικών και μουσικών μαθημάτων-Παράταση υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου

Συμπληρωματική προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2020–2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το σχολείο θα είναι ανοικτό και την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 για την υποστήριξη της Υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2020-21

Οργάνωση και διεξαγωγή των ειδικών εξετάσεων στα δύο νέα Μουσικά μαθήματα

Εγκύκλιος Υποβολής Ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Εξεταστικά κέντρα μουσικών μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση

Εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα 2020

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ)

Εγκύκλιος εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2020-21

Προκήρυξη ΑΕΝ

 

Επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις 2020: Οργάνωση και τρόπος διεξαγωγής μαθημάτων

 Υπουργείο Παιδείας:  Oδηγίες για την έκδοση Βεβαίωσης Νίκης των μαθητών/τριών/αθλητών/τριών  από την υπηρεσία μας και τις σχετικές Αιτήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1.Παρακαλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν έχουν παραλάβει το Ατομικό Δελτίο Εξεταζομένου να προσέλθουν σχολείο να το παραλάβουν

2.Σας ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σχολείων αρμοδιότητας ΔΔΕ Α΄ Αθήνας θα εξεταστούν στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Αγίου Δημητρίου (Αργοστολίου 55-59 Τ.Κ. 17342 – Αγ. Δημήτριος – Αθήνα)

 

 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΕΤΟΥΣ 2020

 Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκεςΗμερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ έτους 2020

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας

Προκήρυξη για Σχολές Αστυνομίας 2020

Ανακοινώσεις για την εισαγωγή φοιτητών στη   σχολή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας - προκήρυξη.

Διαβίβαση δελτίου τύπου για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασίατων υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Δελτίο Τύπου ΤΕΦΑΑ

Πρόγραμμα πανελλαδικών Εξετάσεων 2020 Α) ειδικών μαθημάτων  και  Β) πρακτικής δοκιμασίας για τα ΤΕΦΑΑ.

         ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Προκήρυξη Στρατιωτικών Σχολών

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. 

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Επιβεβαίωση της Αίτησης-Δήλωσης για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2020.

Καθορισμός νέας διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και (τριετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης (τετραετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄83) για το σχολικό έτος 2019-2020

Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης Φ.153/79899/Α5/21.05.2019 (ΦΕΚ 1904 και 1940 Β΄) «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)...…».

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2020, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ έτους 2020

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 – Ημερησίων ΕΠΑΛ

Κατάθεση Αίτησης - Δήλωσης για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από Δευτέρα 30-03-2020 ως και Πέμπτη 09-04-2020 για όλους τους υποψηφίους

ΦΕΚ που αφορά στην εισαγωγή υποψηφίων στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από Εσπερινά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

 

Τροποποίηση - Καθορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης
των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων των ειδικοτήτων του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών.

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2020-21

Πιστοποίηση αναπηρίας υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

 

Διδακτέα - εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και (τριετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης (τετραετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2019-2020

Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2019-20


 

 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018-2019

 

Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2019

Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.


Ορισμός εξεταστικών κέντρων Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων

Πρόγραμμα Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ έτους 2019

Eισαγωγή φοιτητών/τριών και σπουδαστών/στριών στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών

 

Ηλεκτρονική Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) ΕΠΑΛ έτους 2019

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/ σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

Εξεταστικά κέντρα Ειδικών Μαθημάτων 2019

Οργάνωση και τρόπος διεξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων μαθημάτων έτους 2019

Πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας (αγωνίσματα) των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Βαθμολογία αγωνισμάτων

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίαςακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης, που αφορά εξέταση σε ειδικά μαθήματα

 Ενημέρωση για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (αγωνίσματα) των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Δελτίο τύπου για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων του Ειδικού Μαθήματος των Αγγλικών, έτους 2019 και κατανομή των Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας σε αυτά

Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ έτους 2019

 

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτώνστις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020,με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Προκήρυξη Στρατιωτικών Σχολών

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2019 - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΓ.ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡ.ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΕΦΑΑ

Εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσβαση υποψηφίων των ΕΠΑΛ στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

Δελτίο Τύπου: Παράταση υποβολής Αίτησης-Δήλωσης για τις πανελλαδικές εξετάσεις μέχρι 2-4-2019

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ

  Υποβολή Αίτησης Δήλωση Υποψηφίων  στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους.

 Υπόδειγμα αίτησεων για Πανελλήνιες

 Εγκύκλιος για Υποβολή Δικαιολογητικών Φυσικών Αδυνάτων Υποψήφιων ΕΠΑΛ έτους 2019

 Διευκρινίσεις στη διδακτέα-εξεταστέα ύλη του πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος «Υγιεινή»

 Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2018-19 και των αποφοίτων-υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2019 σχετικά με τα εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο.

  Ενημέρωση υποψηφίων (μαθητών και αποφοίτων) σχετικά με τη λειτουργία των Στρατιωτικών Σχολών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

 Διευκρινίσεις Ύλης μαθημάτων Υγιεινή  και Ανατομία  Φυσιολογία 2 για το σχ. έτος 2018-2019

 Ενημέρωση υποψηφίων πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για πρόσφατες αλλαγές νομοθεσίας σχετικά με τη δυνατότητα μετεγγραφής σε Εσπερινά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και των προϋποθέσεων πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των διακριθέντων αθλητών.

Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

 Πιστοποίηση αναπηρίας υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από τα Κέντρα Πιστοπίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

Καθορισμός διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ ́ τάξης Ημερήσιων και Δ ́ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α ́ 83) για το σχολικό έτος 2018-2019.

Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2018-2019.

 

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017-2018

Υποβολή Hλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2018.

Ηλεκτρονική Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου.

Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων (ξένες γλώσσες-σχέδια-μουσική).

Εισαγωγή σπουδαστών/ σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Επαναληπτικές Εξετάσεις

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για συμμετοχή στη σχολή Αστυφυλάκων

Προθεσμία και πληροφορίες για τις εξετάσεις στην Πυροσβεστική Ακαδημία

Εξετάσεις Τ.Ε.Φ.Α.Α. ώρες πρώτης  και επόμενων ημερών  εξετάσεων  / δοκιμασιών

Πανελλαδικές εξετάσεις  υποψήφιων με αναπηρία και ειδικές ανάγκες  ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ

Εξετάσεις υποψηφίων με  Αναπηρία και  Ειδικές Εκπαιδευτικές  Ανάγκες

Οδηγίες για τις εξετάσεις Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Προκύρηξη των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας

Εξεταστικά κέντρα ΕΠΑΛ

Πρόγραμμα για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία(αγωνίσματα) των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδημαϊκού έτους 2018-19 ** Δείτε και  εγγραφο πιο πάνω

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων του Ειδικού Μαθήματος των Αγγλικών, έτους 2018

Προκήρυξη για Στρατιωτικές σχολές -Προσοχή λήγει στις 10 Μαΐου 2018.

Διευκρινίσεις για την διδακτέα-εξεταστέα ύλη του πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος «Υγιεινή»  της  Γ΄ τάξης Ημερήσιου ΕΠΑΛ

Διευκρινίσεις για την εξεταστέα ύλη του μαθήματος «Ανατομία – Φυσιολογία II» και «Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας II» της Γ’ τάξης Ημερησίου και Δ’ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ

Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018

Υπουργική Απόφαση Πρόσβασης αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης των υποψήφιων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2018

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. έτους 2018

Εγκύκλιος υποβολής αίτησης- δήλωσης συμμετοχής στις  Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑ.Λ  έτους 2018

Δελτίο τύπου για τις επταμελείς επιτροπές

Επταμελείς επιτροπές για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

Δελτίο τύπου ΥΠ.Ε.Π.Θ για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

Πιστοποίηση αναπηρίας υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

Διδακτέα -εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 και της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 για το σχολικό έτος 2017-2018

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016-2017

Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2017

Παράταση προθεσμίας για την υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2017

Ηλεκτρονική Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα 2017

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων και κατανομή υποψηφίων έτους 2017

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Προκήρυξη ΑΕΝ

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2017-18.

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων του Ειδικού Μαθήματος των Αγγλικών, έτους 2017

Οδηγίες για την εξέταση του μαθήματος Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

Προκύρηξη των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας 

Πρόγραμμα για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία(αγωνίσματα) των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδημαϊκού έτους 2017-18

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων Ελλήνων του Εξωτερικού στις προκαταρκτικές δοκιμασίες των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων-Προθεσμίες για ΤΕΦΑΑ

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε η παράταση της προθεσμίας  για την υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις  ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Έτσι, η προθεσμία για την υποβολή της εν λόγω Αίτησης-Δήλωσης παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017.

Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2017, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση    

Υπόδειγμα αίτησης- δήλωσης συμμετοχής στις εξετάσεις ΕΠΑ.Λ

Εγκύκλιος υποβολής αίτησης- δήλωσης συμμετοχής στις  Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑ.Λ  έτους 2017

Δελτίο τύπου ΥΠ.Ε.Π.Θ για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2017-18

Πιστοποίηση αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α.

Καθορισμός Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Διδακτέα ? εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2016-2017

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015-2016

Ημέρες λειτουργίας των Λυκείων για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου

Εγκύκλιος υποβολής Μηχανογραφικού

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)

Προκήρυξη εισαγωγής στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας

Εξεταστικά κέντρα ειδικού μαθήματος Αγγλικών έτους 2016

Ενημέρωση για τις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις 2016

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

Πρόγραμμα Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων 2016 και Πρόγραμμα Εξετάσεων στα Ειδικά Μαθήματα

Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2016

  Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπ/σης (ΑΣΠΑΙΤΕ), στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και Σχολές Αστυφυλάκων         

 Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2016, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση        

Εγκύκλιος υποβολής αίτησης- δήλωσης συμμετοχής στις εξετάσεις ΕΠΑ.Λ με το νέο σύστημα

 

Υπόδειγμα αίτησης- δήλωσης συμμετοχής στις εξετάσεις ΕΠΑ.Λ με το νέο σύστημα

 

Εγκύκλιος υποβολής αίτησης- δήλωσης συμμετοχής στις εξετάσεις ΕΠΑ.Λ Ομάδα Α΄με το παλαιό σύστημα

 

Υπόδειγμα αίτησης- δήλωσης συμμετοχής στις εξετάσεις ΕΠΑ.Λ Ομάδα Α΄με το παλαιό σύστημα

 

Εγκύκλιος τροποποίησης εξεταστέας ύλης μαθημάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων που θα διενεργηθούν το 2016, με το καταργούμενο σύστημα εισαγωγής για αποφοίτους ΕΠΑ.Λ σχ. έτους 2014-15 και προηγούμενων ετών

 

Εγκύκλιος τροποποίησης ύλης Πανελλαδικά Εξεταζομένων μαθημάτων Γ' τάξης ΕΠΑ.Λ για το σχολικό έτος 2015-16

 

Οδηγίες για την διδασκαλία των Πανελλαδικά Εξεταζομένων μαθημάτων (ΑΟΘ-ΑΟΔ) Γ' τάξης ΕΠΑ.Λ για το σχολικό έτος 2015-16

 

Εγκύκλιος τροποποίησης ύλης Πανελλαδικά Εξεταζομένων μαθημάτων (ΑΟΘ-ΑΟΔ) Γ' τάξης ΕΠΑ.Λ για το σχολικό έτος 2015-16

 

Ενημέρωση αποφοίτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2014-15 και προηγούμενων ετών σχετικά με την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το σχολικό έτος 2015-16

 

Διδακτέα-εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό

έτος 2015-2016

 

Εξεταστέα ύλη των μαθημάτων των Πανελλαδικών εξετάσεων που θα διενεργηθούν το 2016 με το καταργούμενο

σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους αποφοίτους Ημερήσιου ή Εσπερινού ΕΠΑ.Λ σχολικού

έτους 2014-2015 και προηγούμενων ετών

 

 

   ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014-2015

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την εισαγωγή στις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)

Παράταση προθεσμίας υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)

Εγκύκλιος υποβολής Μηχανογραφικού

Εξεταστικά κέντρα ειδικού μαθήματος Αγγλικών

Εξετάσεις ειδικών μαθημάτων

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την εισαγωγή στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας

Προκήρυξη για την εισαγωγή στις Σχολές της Ελληνικής Ασυνομίας

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές

Προκήρυξη για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές

Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2015

Παράταση προθεσμίας για την υποβολή Αίτησης - Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Εγκύκλιος Υποβολής Δικαιολογητικών για προφορική εξέταση μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Υπόδειγμα Αίτησης-Δήλωσης υποψηφίοων ΕΠΑ.Λ (ομάδα Α) για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Υποβολή Αίτησης - Δήλωσης υποψηφίων ΕΠΑ.Λ (ομάδα Α) για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το Ακαδημαϊκό  ετος 2015-16

Εγκύκλιος για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ (ομάδα Α & Β)

Καθορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων ΕΠΑ.Λ για το σχολικό έτος 2014-2015

 Συμμετοχή αποφοίτων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑ.Λ (ομάδα Α ') ακαδ. έτους 2014-2015

 Πιστοποίηση αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α .

v>

Οργάνωση και Διεξαγωγή των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. 2021

v>

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΕΠΑ.Λ.;

Πώς θα σου φαινόταν να τελειώσεις ένα σχολείο με απολυτήριο ισότιμο με το Γενικό Λύκειο και συγχρόνως με πτυχίο της Ειδικότητας που έχεις επιλέξει και μάλιστα επιπέδου 4, αναγνωρισμένο απο την Ευρωπαϊκή Ένωση με αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα; Με λίγα λόγια πηγαίνεις στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση ή στην εργασία ή και στα δύο; Αυτό είναι το ΕΠΑ.Λ.!!