Πρόγραμμα

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 14-3-2022


 

Ηλεκτρονικές Αίθουσες διδασκαλίας εκπαιδευτικών(Pdf)

Ηλεκτρονικές Αίθουσες διδασκαλίας Εκπαιδευτικών (σε Excel)

        Οι μαθητές που για τεχνικούς λόγους δεν μπορούν να συνδεθούν στο διαδίκτυο, όσον αφορά στο περιβάλλον Webex μπορούν να καλούν από σταθερό τηλέφωνο στους αριθμούς  211-990-2394 ή 211-198-1029 και στη συνέχεια να πληκτρολογούν τον κωδικό της ηλεκτρονικής τάξης του καθηγητή. Ο κωδικός αυτός βρίσκεται κάτω ακριβώς από το όνομα του καθηγητή (είναι ένας δεκαψήφιος που ακολουθείται από #).Με αυτόν τον τρόπο θα συμμετέχουν στο μάθημα με ήχο, αλλά χωρίς εικόνα.

     Οδηγίες και πληροφορίες για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

    Ωράριο ΕξΑΕ 

      

Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022 (Αριθ. 111525/ΓΔ4/9-9-2021 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4188τ. Β΄/2021))

                               

 

 

      

     

              

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΕΠΑ.Λ.;

Πώς θα σου φαινόταν να τελειώσεις ένα σχολείο με απολυτήριο ισότιμο με το Γενικό Λύκειο και συγχρόνως με πτυχίο της Ειδικότητας που έχεις επιλέξει και μάλιστα επιπέδου 4, αναγνωρισμένο απο την Ευρωπαϊκή Ένωση με αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα; Με λίγα λόγια πηγαίνεις στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση ή στην εργασία ή και στα δύο; Αυτό είναι το ΕΠΑ.Λ.!!