ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Α ΒΑΡΔΙΑ 08:15πμ - 10:15πμ

Β ΒΑΡΔΙΑ 10:15πμ - 12:15μμ        Πρόγραμμα Ειδικής Εξεταστικής  Σεπτεμβρίου 2019

Γ ΒΑΡΔΙΑ 12:00πμ - 02:00μμ

 

ΠΡΟΧΟΧΗ :   Η προσέλευση των μαθητών να γίνεται τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΕΠΑ.Λ.;

Πώς θα σου φαινόταν να τελειώσεις ένα σχολείο με απολυτήριο ισότιμο με το Γενικό Λύκειο και συγχρόνως με πτυχίο της Ειδικότητας που έχεις επιλέξει και μάλιστα επιπέδου 4, αναγνωρισμένο απο την Ευρωπαϊκή Ένωση με αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα; Με λίγα λόγια πηγαίνεις στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση ή στην εργασία ή και στα δύο; Αυτό είναι το ΕΠΑ.Λ.!!