ΥΛΗ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2018 ΤΑΞΗ Γ

 Νέα Ελληνικά-3h Άλγεβρα   
     
 Αγγλ.Ειδικ.-(Θ) Γ-ΓΤ ΑΟΔ-(Θ) ΑΟΘ-Θ
ΑΒκΝ-(Θ) Ανατ–Φυσιολ ΙΙ-(Θ) Ιστ.Συγχ.Τεχν–(Θ)
ΛΠΗ-(Θ) Νοσηλευτική ΙΙ-(Θ) Παιδ. Περ.Β.Σ.-Α.Αγωγή(Θ)
ΣΓκΕΨ-(Θ) Στοιχ- Μαιευ-Γυν-(Θ) Στοιχ Παθολ-(Θ)
ΣΠΓ-(Θ) Τεχν.Εκτ-(Θ) Τεχν/γία Υλικών-(Θ)
Υγιεινή Φορολ.Πρακτ.-(Θ)  
     

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΕΠΑ.Λ.;

Πώς θα σου φαινόταν να τελειώσεις ένα σχολείο με απολυτήριο ισότιμο με το Γενικό Λύκειο και συγχρόνως με πτυχίο της Ειδικότητας που έχεις επιλέξει και μάλιστα επιπέδου 4, αναγνωρισμένο απο την Ευρωπαϊκή Ένωση με αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα; Με λίγα λόγια πηγαίνεις στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση ή στην εργασία ή και στα δύο; Αυτό είναι το ΕΠΑ.Λ.!!