ΥΛΗ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2017 ΤΑΞΗ Β

Θρησκευτικά
Νέα_Ελληνικά
Άλγεβρα
Γεωμετρία
Φυσική
Χημεία
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)
Αγγλικά Τομέα (Οικονομίας&Διοίκησης)           Αγγλικά Τομέα(Υγείας Πρόνοιας Ευεξίας)
Ανατομία ? Φυσιολογία Ι
Αρχές Λογιστικής-ε
Αρχές Λογιστικής-θ
Αρχές Σύνθεσης(3)
Γραμμικό Σχέδιο
Δημιουργική Απασχόληση στην Προσχολική Ηλικία θ & ε
Διαπροσωπικές Σχέσεις
Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics)
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των ΗΥ
Εισαγωγή στο Marketing
Ελεύθερο Σχέδιο
Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα-ε
Εφαρμοσμένες Τέχνες με Χρήση Η/Υ
Θεωρία Τουρισμού και Εφαρμογές-ε
Ιστορία της Τέχνης
Μικροβιολογία Ι-ε
Μικροβιολογία Ι-θ
Νοσηλευτική Ι-ε
Νοσηλευτική Ι-θ
Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική
Πρώτες Βοήθειες-ε
Στοιχεία Δικαίου (Αστικό-Εμπορικό-Εργατικό-Τουριστικό)
Υγεία και Διατροφή
Φωτογραφία και Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας
Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές ? Λογιστικά Φύλλα(EXCEL)-ε

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΕΠΑ.Λ.;

Πώς θα σου φαινόταν να τελειώσεις ένα σχολείο με απολυτήριο ισότιμο με το Γενικό Λύκειο και συγχρόνως με πτυχίο της Ειδικότητας που έχεις επιλέξει και μάλιστα επιπέδου 4, αναγνωρισμένο απο την Ευρωπαϊκή Ένωση με αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα; Με λίγα λόγια πηγαίνεις στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση ή στην εργασία ή και στα δύο; Αυτό είναι το ΕΠΑ.Λ.!!