Πρόγραμμα Καθηγητών

 

Από τη Δευτέρα 9-11-2020 και μέχρι τη λήξη του Απαγορευτικού (Lockdown) το σχολείο θα λειτουργήσει με

Σύγχρονη Εξ Αποστάσεως  Εκπαίδευση με το περιβάλλον Webex.

 

Οδηγίες και πληροφορίες για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

 

 

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-02-2021              ΩΡΑΡΙΟ ΕξΑΕ      

 

 

 

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΕΠΑ.Λ.;

Πώς θα σου φαινόταν να τελειώσεις ένα σχολείο με απολυτήριο ισότιμο με το Γενικό Λύκειο και συγχρόνως με πτυχίο της Ειδικότητας που έχεις επιλέξει και μάλιστα επιπέδου 4, αναγνωρισμένο απο την Ευρωπαϊκή Ένωση με αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα; Με λίγα λόγια πηγαίνεις στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση ή στην εργασία ή και στα δύο; Αυτό είναι το ΕΠΑ.Λ.!!