ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2016-17

Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων όλων των τάξεων Ημερησίων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2016-2017

Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Προσανατολισμού «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Ασφάλεια & Υγεία στο χώρο εργασίας» της Α΄ τάξης Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2016-2017 – Συμπληρωματικές Οδηγίες σχετικά με τα Ειδικά Θέματα Ασφάλειας και Υγείας του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
 
Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Προσανατολισμού «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Ασφάλεια & Υγεία στο χώρο εργασίας» της Α΄ τάξης Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2016-2017

Συμπληρωματικό υλικό (ενδεικτικές ασκήσεις) για την υποστήριξη της διδασκαλίας του μαθήματος «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας

Οδηγίες για τον τρόπο εξέτασης των μαθητών/τριών στο μάθημα Γενικής Παιδείας «Νέα Ελληνικά» της Α΄ και Β΄ τάξης ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2016-2017

Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Γενικής Παιδείας «Πληροφορική» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Πληροφορικής της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικοτήτων των Γ’ και Δ΄ τάξεων των ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2016-2017

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Αγωγή Υγείας» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικοτήτων των Τομέων Υγείας-Πρόνοιας και Αισθητικής-Κομμωτικής της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2016-2017

Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2016-2017

Πρόσθετο ενημερωτικό υλικό για εκπαιδευτικούς στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Αρχές Οικονομίας» της Α ́ τάξης ΕΠΑ.Λ., τα Τεχνολογικά-Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Β ́ τάξης ΕΠΑ.Λ. και τα μαθήματα ειδικοτήτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Γ’ τάξης Ημερήσιου και Γ ́ και Δ ́ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2016-2017.

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Βασικές Αρχές Σύνθεσης» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και τα Τεχνολογικά-Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2016-2017

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας ως μάθημα Γενικής Παιδείας και ως μάθημα Τομέα και Ειδικότητας των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2016-2017

Διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2016-2017

 Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Προσανατολισμού «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία» και «Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων» της Α΄ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2016-2017

 Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Γενικής Παιδείας «Νέα Ελληνικά» της Α΄ και Β΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2016-2017

Οδηγίες εφαρμογής των νέων Προγραμμάτων Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών

Αντιστοιχία διδακτικών βιβλίων – μαθημάτων Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2016-2017

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων ειδικοτήτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Ομάδας Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας όλων τάξεων ΕΠΑ.Λ

Προϋποθέσεις λειτουργίας Α΄ και Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2016-17

ΟΔΗΓΙΕΣΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2015-16

Φοίτηση και Αξιολόγηση μαθητών ΕΠΑ.Λ

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Δημοσίευση ΦΕΚ

Εξεταστέα ύλη των μαθημάτων ειδικοτήτων της Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερησίων και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016

Διευκρινίσεις για πρόγραμμα σπουδών, οδηγίες διδασκαλίας και διδακτικά βιβλία μαθημάτων της Α΄ και Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016

Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων όλων των τάξεων Ημερησίων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2015-2016

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων ειδικοτήτων του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Ομάδας Προσανατολισμού Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Εφαρμογών της Α' και Β΄τάξης ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων της Ομάδας Προσανατολισμού, Τομέων και Ειδικοτήτων Υγείας −

Πρόνοιας και Αισθητικής – Κομμωτικής των Α΄ και Β΄ τάξεων Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

 

Οδηγίες για την διδασκαλία των Πανελλαδικά Εξεταζομένων μαθημάτων (ΑΟΘ-ΑΟΔ) Γ' τάξης ΕΠΑ.Λ για το σχολικό έτος 2015-16

 Εγκύκλιος τροποποίησης ύλης Πανελλαδικά Εξεταζομένων μαθημάτων (ΑΟΘ-ΑΟΔ) Γ' τάξης ΕΠΑ.Λ για το σχολικό έτος 2015-16

Συμπληρωματικές οδηγίες Χημείας Γ΄τάξης ΕΠΑ.Λ

Διευκρινίσεις για οδηγίες διδασκαλίας και πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων του Τομέα Υγείας - Πρόνοιας Β' τάξης ΕΠΑ.Λ

Συμπληρωματικές σημειώσεις Χημείας Γ' τάξης ΕΠΑ.Λ

Συμπληρωματικές οδηγίες Χημείας Γ' τάξης ΕΠΑ.Λ για το σχολικό έτος 2015-16

Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών μαθήματος "ΣΕΠ- Εργασιακό Περιβάλλον, Ασφάλειαα και Υγιεινή" Α' τάξης ΕΠΑ.Λ

Δευκρινίσεις για οδηγίες διδασκαλίας και διδακτικά βιβλία Α' και Β' Τάξης ΕΠΑ.Λ

Οδηγίες για την διδασκαλία των μαθημάτων ειδικοτήτων της Β' Τάξης ΕΠΑ.Λ για το σχολικό έτος 2015-16

Οδηγίες για την διδασκαλία των μαθημάτων ανά ομάδα Προσανατολισμού Α΄Τάξης ΕΠΑ.Λ για το σχολικό έτος 2015-16

Οδηγίες για την διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας Α'και Β΄ τάξεων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-16

Οδηγίες για την διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Επιλογής Γ' τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-16

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2014-15

Ενημέρωση για αλλαγές στις γραπτές προαγωγικές εξετάσεις και στην προαγωγή των μαθητών Α' και Β' τάξεων ΕΠΑ.Λ

Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων Α΄και Β΄τάξεων (συμπληρωματικές)

Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων Α΄ και Β΄ τάξεων ΕΠΑ.Λ για το σχολικό έτος 2014-2015

Διευκρινιστικές οδηγίες για τα μαθήματα "Γεωμετρία" και "Εισαγωγή στις Αρχές Επιστήμης των Η / Υ"

 Αναλυτικά Προγράμματα Β '  ΕΠΑ.Λ

Οδηγίες για την διδασκαλία των μαθημάτων ανά ομάδα Προσανατολισμού-Τομέα και Ειδικότητα 

Οδηγίες για την διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Επιλογής

Καθορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Οδηγίες για την Ερευνητική Εργασία

Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για το μάθημα Πολιτική Παιδεία Α Τάξης

Πρόγραμμα σπουδών μαθήματος Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης Η / Υ Β Τάξης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΕΠΑ.Λ.;

Πώς θα σου φαινόταν να τελειώσεις ένα σχολείο με απολυτήριο ισότιμο με το Γενικό Λύκειο και συγχρόνως με πτυχίο της Ειδικότητας που έχεις επιλέξει και μάλιστα επιπέδου 4, αναγνωρισμένο απο την Ευρωπαϊκή Ένωση με αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα; Με λίγα λόγια πηγαίνεις στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση ή στην εργασία ή και στα δύο; Αυτό είναι το ΕΠΑ.Λ.!!